Handige tools en producten 

Hoe kun je binnen jouw organisatie zelf aan de slag om het leer-werkklimaat te verbeteren? Op deze pagina vind je verschillende handige middelen om het onderwerp binnen jouw organisatie te verkennen. Of om direct uit te proberen.

 

Meer informatie over alle tools en producten vind je op de LWWL-website.

Bewust Groen app

App met concentratietests, tips om gefocust te blijven en spelvormen om het positieve effect van de natuur te ervaren. Op jezelf, en op je concentratievermogen en leereffectiviteit. Als dit bewustzijn overgaat in actie – meer natuur opzoeken – draagt de app bovendien indirect bij aan minder stress en ziekte. Meer weten over de Bewust Groen app? Lees dan ook het artikel in dit magazine.


Bewust Groen app

Biodynamische-verlichting

Biodynamische verlichting

Met biodynamische verlichting kun je in een gebouw de biologische effecten van daglicht bereiken. Het helpt om een gezond dag- en nachtritme creëren. Hierdoor zullen personeel en bewoners zich prettiger voelen. Bewoners kunnen zich bovendien beter oriënteren, waardoor ze minder snel vallen.Infographic Fieldlab verzorgende IG in de kleinschalige dementiezorg

Het Fieldlab is een zogenoemde hybride leeromgeving. Hier ervaren leerlingen de voordelen van het schoolse leren én het werkplekleren. Via de infographic kom je alles te weten over de opleiding, de ervaringen en manier van werken in het Fieldlab.


Infographic Fieldlab verzorgende IG

Inwerkprogramma studenten

Inwerkprogramma studenten

Een goede inwerkperiode zorgt ervoor dat studenten hun weg weten te vinden binnen de organisatie. Volgens welke visie doe je het werk? Wie heb je waarvoor nodig? Wat zijn de verwachtingen? Dit helpt bovendien om uitval op een later moment te voorkomen. Omring heeft speciaal voor studenten een inwerkprogramma ontwikkeld. Op de LWWL-website vind je ook nog een handig formulier dat je helpt om een introductiegesprek met studenten te voeren.


LEERunit

Een deel van een afdeling helemaal gerund door leerlingen van verschillende opleidingen en leerjaren. Dat is een LEERunit. Studenten leren zelfstandig te werken en te reflecteren op hun eigen handelen. Naast de studenten, leren ook de begeleiders, het team op de afdeling en de organisatie. Het resultaat: een sterker leerklimaat en meer gekwalificeerde, blije medewerkers in de zorg! Op de website van LWWL lees je meer over de opzet en ontwikkeling van een LEERunit.

LEERunit

Leer-werkklimaatmeting

Leer-werkklimaat toolkit

Deze tool(kit) helpt organisaties om resultaatgericht aan het leer-werkklimaat te werken. De vier vermogens en bestaande werkprocessen staan centraal. De tool(kit) biedt handvatten om het werken met vermogens te implementeren in bestaande werkprocessen en de dagelijkse praktijk. De toolkit is nog volop in ontwikkeling. Op de LWWL-website kun je de eerste tools al vinden.


Resultaten Waarderend Onderzoek Welzijnsmedewerkers

Pennemes heeft de inzet van intramurale welzijnsmedewerkers onderzocht. Welke positieve effecten hebben zij op de bewoners en op het werkplezier van hun collega’s? Bekijk voor de antwoorden op deze en meer vragen de resultaten van het onderzoek.

Waarderend onderzoek welzijnsmedewerkers

Routekaart leren op de werkvloer

Routekaart Leren op de Werkvloer

Hoe kun je leren op de werkvloer verder verstevigen in de organisatie? De routekaart laat je zien welke stappen je doorloopt om kansrijke leersituaties te herkennen, te versterken en in te zetten in de organisatie. Per stap lees je meer over de aanpak en bijbehorende interventies. De routekaart is ontwikkeld binnen het initiatief Krachtige Leeromgeving van Magentazorg.


Smartbril

Via deze ‘slimme’ bril kan de praktijkopleider tijdens het werk via een tablet of telefoon live meekijken met de student. Zo kan de praktijkopleider zien of de student de opdracht goed uitvoert en direct tips en adviezen geven. De meekijkbril is in tal van situaties te gebruiken; denk bijvoorbeeld aan wondzorg en delen van medicatie.

Smartbril

Starrtup app

StartUp app

App die leerlingen, collega’s en leidinggevenden helpt om op een laagdrempelige manier gesprekken te voeren over situaties op de werkplek. Zo kun je met en van elkaar leren.


Virtual Reality bril

Ervaar hoe het is om te werken in de zorg via Virtual Reality (VR). Dankzij deze techniek kunnen geïnteresseerden al in een vroeg stadium ervaren of het iets voor hen is of niet. Recruiters kunnen de gemaakte keuzes tijdens het intakegesprek bespreken. Meer weten over de bril? Lees dan ook het artikel in dit magazine.


VR brilWaarderend samenwerken

WASA toolkit

WASA staat voorWaarderend samen werken en waarderend samen leren. Teams verleggen hun focus van ‘dat wat er niet goed’ gaat naar ‘dat wat al krachtig is.’ Door successen uit het verleden in te zetten op nieuwe situaties, komt er energie vrij om te groeien. Zo ontstaat een inspirerend, open klimaat waarin mensen en teams zich met plezier blijven ontwikkelen. De toolkit bevat uitleg over het WASA-gedachtengoed, tips en werkvormen om er met teams en studenten mee aan de slag te gaan. Meer weten over het initiatief WASA? Lees dan ook het artikel in dit magazine.


Wegwijs in de Zorg groepsapp

Format voor de opzet van een groepsapp voor begeleiding van stagiaires. Zo kan begeleiding ook doorgaan op momenten dat het dagelijks werk om voorrang vraagt. Zonder dat het extra tijd kost. Meer weten over het initiatief Wegwijs in de Zorg? Lees dan ook het artikel in dit magazine.

Wegwijs in de Zorg groepsapp

Handige tools en producten

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...