Infographic taskforce

Opbrengst van drie jaar LWWL, hoe nu verder?

Dit magazine laat een greep zien uit de 29 initiatieven die succesvolle stappen hebben gezet om het leer-werkklimaat te verbeteren. Nu het LWWL-programma ten einde loopt, is natuurlijk de grote vraag: hoe gaat het nu verder?


Lees verder


Borging van resultaten én door ontwikkelen van praktijkonderwijs. Dat is wat programmamanagers Sabya van Elswijk, Nicole Ziesemer en Pieter Hoekstra voor ogen hebben na 1 januari 2022. Want het programma mag dan wel afgelopen zijn, over één ding zijn de drie het overduidelijk eens; in drie jaar is een onomkeerbare, positieve verandering in gang gezet. Nicole: “Om de weg af te leggen, is voor alle organisaties een leerervaring op zich geweest. Mensen hebben met elkaar een intens traject beleefd dat echt de intentie tot die verandering heeft losgemaakt.”  

 

Borging van resultaten

Nicole: “Nu alle initiatieven zijn geëvalueerd kunnen organisaties zien: wat kunnen we op basis van onze ervaringen aanpassen? Wat willen we graag nog ontwikkelen? En: wat gaat al goed en kunnen we vanaf nu gewoon blijven doen? Vanuit het programma helpen we organisaties de komende maanden nog om resultaten van hun initiatief te borgen en waar nodig door te ontwikkelen. Waarbij we in kaart brengen wat zorgmedewerkers, praktijk- en werkbegeleiders hiervoor nodig hebben. Hun wensen koppelen we vervolgens terug aan bestuurders, directie en HR, zodat zij de juiste voorwaarden kunnen scheppen.”

 

Daarnaast hebben Sabya en haar collega-programmamanagers de ambitie om de opgedane kennis regionaal en landelijk te delen. “Zo vergroten we de maatschappelijke waarde van het programma nog meer”, aldus Sabya.  

 

Regionaal samen opleiden

Een mooie ontwikkeling is, dat het LWWL-programma de samenwerking tussen de 15 zorgorganisaties en drie ROC’s heeft geïntensiveerd. Zij willen nu toewerken naar een duurzame, strategische samenwerking om praktijkleren door te ontwikkelen. 

 

Pieter: "Samen willen wij een leeromgeving bieden waarin leren en werken in elkaar overlopen. Ook moet er meer aansluiting komen op de behoefte van de student. ”Een Taskforce met vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties heeft de taak om deze ambitie vorm te geven (zie infographic bovenaan deze pagina)."

 

Sabya: “Dat onderwijs en zorg samen concrete onderwerpen als bijvoorbeeld een verkort en flexibel leertraject, en matching en uitval van studenten oppakken, daar ben ik bijzonder trots op. Deze intensive samenwerking is echt nodig als we leren en werken in de zorg toekomstbestendig willen maken.”

Programmamanagers 

Sabya van Elswijk

Sabya van Elswijk

Nicole Ziesemer

Nicole Ziesemer 

Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra 

Opbrengst van drie jaar LWWL

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...