Introductie - logo's

Introductie


Lees verder


In 2019 startte het driejarige programma Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) in de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Het doel: meer mensen duurzaam werkzaam in de zorg, minder uitval van studenten en meer praktijkgericht opleiden. 

 

 

Organisatie

18 Verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) dienden in totaal zo’n 30 initiatieven in; van verschillende fieldlabs waarin praktijkleren centraal staat, tot innovatieve manieren van werkbegeleiding en inzet van Virtual Reality voor sollicitanten.

 
Verbetering leer-werkklimaat

Alle initiatieven dienen bij te dragen aan verbetering van het leer-werkklimaat. Dit gebeurt aan de hand van vier zogenoemde 'vermogens' waar organisaties zelf concreet mee aan de slag kunnen. De methode van de vermogens is binnen het LWWL-programma ontwikkeld en door alle betrokken organisaties omarmd als gemeenschappelijke taal over het leer-werkklimaat.

Introductie- schema

In dit magazine

Dit magazine geeft een inkijkje in de uitdagingen en opbrengst van drie jaar Leren is Werken, Werken is Leren. Je kunt lezen wat de betrokken VVT-organisaties de afgelopen jaren hebben gedaan en ontwikkeld, op welke manieren dit bijdraagt aan een beter leer-werkklimaat en hoe de organisaties er – nu het LWWL programma ten einde is - mee verder gaan.

 

Veel leesplezier!

Introductie

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...